Sie sind hier: Startseite » Historie

Historie

Projekt-Friedhof

Interessantes Buch

Sejby Chytiluv adresár 1915

Sejby Chytilův adresář 1915

Šejby (Scheiben).
První písemná zmínka 1360. Správní vývoj: před 1869 do 1892 osada obce Dlouhá Stropnice, 1892 - 11. 6. 1960 samostatná obec, od 12. 6. 1960 osada obce Horní Stropnice. Panství Nové Hrady (Jiří hrabě Buquoy). Fara Horní Stropnice.

Prameny
Johann Sommer und Hans Plan, Pfarrchronik Strobnitz, Kreis Kaplitz, Böhmerwald, 1906 - 1946. Augsburg 1996.

Literatura

Anton Teichl: Geschichte der Herrschaft Gratzen, Nové Hrady 1899
Antonín Cechner, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Kaplickém. Praha 1921
August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království Českého III. díl - Budějovsko
Antonín Vávra, Vrkoče pro regenta Historie a pověsti z Novohradska
Sommer, Topografie 1841, IX. díl, Budějovický kraj .

1936 - Erstkommunion

Wir nutzen Cookies auf unserer Website um diese laufend für Sie zu verbessern. Mehr erfahren